Achiesarea - Forme Si Modalitati In Procesul Civil - Discută Cu Un Avocat
avocati bucuresti
Exercitarea actiunii civile in procesul penal
20 februarie 2013
avocat specializat
Apelul - cale de atac
22 februarie 2013

Achiesarea - forme si modalitati

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Achiesarea

Update

Achiesarea la hotărâre reprezintă renunţarea unei părţi la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja împotriva tuturor sau a anumitor soluţii din respectiva hotărâre.

Achiesarea, atunci când este condiţionată, nu produce efecte decât dacă este acceptată expres de partea adversă.

Poate fi expresă sau tacită, totală ori parţială.

Achiesarea expresă se face de parte prin act autentic sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei ori de mandatarul său în temeiul unei procuri speciale.

Cea tacită poate fi dedusă numai din acte sau fapte precise şi concordante care exprimă intenţia certă a părţii de a-şi da adeziunea la hotărâre.

Poate fi totală, dacă priveşte hotărârea în întregul ei sau, după caz, parţială, dacă priveşte numai o parte din hotărârea respectivă.

Achiesarea

Este o manifestare de voinţă unilaterală şi voluntară prin care pârâtul recunoaşte pretenţiile reclamantului (achiesarea la pretenţii).

Într-o a doua formă a ei este o manifestare de voinţă prin care partea ce a pierdut procesul se conformează hotărârii judecătoreşti (achiesarea la hotărâre).

Cea la pretenţii poate fi spontană sau provocată prin interogatoriu. Achiesarea semnifică recunoaşterea caracterului întemeiat al cererii reclamantului şi pe cale de consecinţă renunţarea pârâtului la apărare.

Poate fi parţială în situaţia în care pârâtul recunoaşte o parte din pretenţiile reclamantului sau totală în situaţia în care pârâtul recunoaşte pretenţiile reclamantului in integralitatea lor.

Potrivit art.270 CPC atunci când pârâtul face o achiesare parţială la pretenţii, instanţa va pronunţa o hotărâre parţială prin care va admite acţiunea în limita achiesării, continuând judecata pentru partea din pretenţii cu privire la care nu a intervenit. O asemenea hotărâre parţială are avantajul că este executorie de drept, adică nu trebuie să se aştepte rămânerea ei definitivă pentru a putea fi pusă în executare silită.

Achiesarea la o hotărâre semnifică renunţarea părţii la calea de atac acordată de lege, ceea ce înseamnă că hotărârea la care s-a achiesat devine irevocabilă şi intră în puterea de lucru judecat.

Achiesarea la o hotărâre poate fi implicită sau expresă.

Cea implicită constă în executarea voluntară a obligaţiei stabilite prin hotărâre. Achiesarea expresă constă într-o declaraţie explicită în sensul achiesării (ex: partea declară că renuţă imediat după pronunţarea hotărârii la calea de atac recunoscută de lege împotriva acelei hotărâri.

Ulterior pronunţării hotărârii, partea fie se prezintă înaintea preşedintelui sau dă o declaraţie autentică prin care arată că înţelege să renunţe la calea de atac.

Partea, după ce exercită calea de atac, declară că renunţă la judecarea ei sau că îşi retrage respectiva cale de atac.

Condiţiile sunt următoarele:

- Voinţa – ştiut fiind că este un act voluntar, unilateral şi independent de orice acceptare din partea adversarului.  Voinţa de a achiesa nu trebuie să fie viciată.

- Achiesantul trebuie să aibă deplină capacitate de exerciţiu, în caz contrar fiind necesar acordul Autorităţii Tutelare pentru că achiesarea este un act de dispoziţie.

- Să privească un drept de care autorul ei să poată dispune.

Afla mai multe informatii accesand pagina Avocat drept civil.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *